TAI TAISYKLĖS, KURIAS PRADINUKAI PATYS SUKŪRĖ IR STENGIASI LAIKYTIS
  • Stengsimės gerai mokytis, būsime kruopštūs, atidūs.
  • Kai norėsime kalbėti, pakelsime ranką.
  • Nekalbėsim negražiai.
  • Stengsimės elgtis taip, kad netrukdytume kitiems.
  • Būsime paslaugūs ir geranoriški, visada padėsime vieni kitiems.
  • Dėmesingai, atidžiai klausysimės kalbančio mokytojo, klasės draugų.
  • Saugiai elgsimės pertraukų metu, nevėluosime į pamokas.
  • Būsime tvarkingi ir mandagūs.
  • Tausosime mokyklos priemones.
  • Saugosime savo bei kitų sveikatą.