Tau, vaikuti, dovanoju                           

Skambią skambią kalbą,

Lyg varpeliai,

Lyg žvangučiai

Jos žiedeliai skamba.         

 

      A.    Matutis

 

Logopedė  Jūratė Žilevičienė

 

Veiklos tikslas :

Teikti kryptingą ir efektyvią specialiąją logopedinę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų.

 

Teikiamos paslaugos mokykloje :

  • Mokinių kalbinių įgūdžių tikrinimas, kalbėjimo ir kalbos sutrikimų diagnozavimas.
  • Grupinių, pogrupinių, individualių logopedinių užsiėmimų, skirtų mokinių kalbos ir kalbėjimo sutrikimams įveikti, vedimas.
  • Individualių ir grupinių konsultacijų teikimas kalbos sutrikimų įveikimui ir prevencijai.

Taisyklinga, graži kalba – didelė laimė, tad jos išmokykime savo vaikus.

Tai įdomiai ir linksmai padaryti padės apsilankymas  svetainėje „Freppy planeta“

 

                                             

 


„Maža garbė svetimom kalbom kalbėti, didi gėda savos gerai nemokėti“ 

J. Jablonskis

 

KALBOS UGDYMO ATMINTINĖ TĖVELIAMS

 

Pirmokui jau reikėtų turėti tokius kalbinius gebėjimus:


         1.    Apibendrinamieji žodžiai:

Šeimos nariai, kūno dalys, žaislai, daržovės, vaisiai, uogos, grūdinės kultūros, miško augalai, medžiai, krūmai, žolės, gėlės, grybai, uogos, dangaus kūnai ir gamtos reiškiniai, transporto priemonės, baldai, gyvūnų namai, maistas, stalo įrankiai, indai, laukiniai paukščiai, laukiniai žvėrys, naminiai paukščiai, naminiai gyvuliai, vandens gyvūnai ir augalai, drabužiai, avalynė, įrankiai... Parodykite kiek galima daugiau šioms (ir čia nepaminėtoms) grupėms priklausančių daiktų, aptarkite su vaiku jų ypatybes, iš kokių dalių yra sudaryti.


2.    Priesaginiai daiktavardžiai:

Paprašykite  pavadinti profesijas. Paprašykite pavadinti daiktus švelniai: didelė – gėlė, o maža – gėlytė, mažas – lėktuvėlis, anties vaikas – ančiukas ir t. t. (atkreipkite dėmesį į naminių gyvūnų vaikų pavadinimus: veršiukas, paršiukas, ėriukas, kumeliukas)


3.    Veiksmažodžiai:

Paprašykite pasakyti, kas ką moka daryti arba kokius veiksmus mes galime atlikti su įvairiais daiktais. Sugalvokite kuo daugiau tą patį veiksmą reiškiančių žodžių – sinonomų (stovi – stypso, stirkso, riogso... ir pan.) – ir stenkitės tuos žodžius vartoti kalboje.

 

4.    Būdvardžiai:

4.1. Spalvų, formų (keturkampis, apvalus, trikampis) pavadinimai.

4.2. Antonimai (pasako priešingai): didelis – mažas, šaltas – karštas, saldus – sūrus, kartus – rūgštus, tylus – garsus, gilus – seklus ir t. t.

4.3. Priesaginiai būdvardžiai (sudaro pagal pavyzdį ir vartoja): daiktas, išmargintas langeliais, yra languotas, gėlėmis – gėlėtas, kas padarytas iš medžio – medinis...

4.4. Būdvardžių laipsniai (palygina daiktus pagal požymius): didelis – didesnis – didžiausias, ilgas – ilgesnis   ilgiausias...


5.    Prielinksniai, prieveiksmiai:

Į, ant, po, už, su, prieš, per, pro, iš, link, nuo, prie, šalia, virš, tarp, iš po, iš už; aukštai – žemai, viršus – apačia, kairė – dešinė, aukštyn – žemyn, pirmyn – atgal, arčiau – toliau...


6.    Laiko sąvokos (suvokia ir pavadina):

Metų laikai (pavasaris, vasara, ruduo, žiema), paros metas (diena, naktis, vakaras, rytas), savaitės dienos; seniai, vakar, šiandien, rytoj, poryt, užvakar...


7.    Rišlioji kalba:

Skaitykite įvairius tekstus. Pagal perskaitytą tekstą užduokite klausimus. Pratinkite vaiką atsakyti į klausimus pilnu sakiniu.

Neverskite vaiko taisyklingai tarti garsų, kurių tarti jis dar nemoka.

Paprašykite vaiko atpasakoti girdėtą tekstą ar matytą filmą, papasakoti jam nutikusius įvykius ar pagal paveikslėlių seriją.

Stebėkite, kad vaikas perteiktų pagrindinę mintį, įvykius pasakotų nuosekliai, aiškiai tartų žodžių galūnes.


Vaiką pagirkite.


Stenkitės patys kalbėti taisyklingai, vaizdžiai.


Sėkmės !

Logopedė Jūratė Žilevičienė