PIRMADIENIS             ANTRADIENIS                 TREČIADIENIS

1. Matematika             1. Muzika                       1. Matematika

2. Tikyba                       2. Lietuvių kalba           2. Lietuvių kalba

3. Lietuvių kalba          3. Kūno kullt.                 3. Pasaulio paž.

4. Lietuvių kalba          4. Matematika               4. Kūno kult.

5. Dailė ir tech.            5. Lietuvių kalba          

 

 

KETVIRTADIENIS           PENKTADIENIS           PAMOKŲ LAIKAS

1. Kūno kult.                   1. Matematika             1. 8.30 – 9.05

2. Lietuvių kalba            2. Lietuvių kalba          2. 9.25 – 10.00

3. Lietuvių kalba            3. Muzika                      3. 10.20 – 10.55

4. Dailė ir tech.              4. Pasaulio paž.           4. 11.20 – 11.55

                                                                                 5. 12.20 – 12.55