Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

1.

Anglų k.

1.

Matematika

1.

Lietuvių k.

2.

Lietuvių k.

2.

Lietuvių k.

2.

Kūno kultūra

3.

Matematika

3.

Lietuvių k.

3.

Matematika

4.

Dailė ir techn.

4.

Pasaulio paž.

4.

Anglų k.

5.

Tikyba

5.

Muzika

5.

Dailė ir techn.

 

 

Ketvirtadienis

Penktadienis

Pamokų laikas

1.

Matematika

1.

Lietuvių k.

1.

08.30  09.15      

2.

Lietuvių k.

2.

Matematika

2.

09.25 – 10.10

3.

Kūno kultūra

3.

Pasaulio paž.

3.

10.20 – 11.05

4.

Lietuvių k.

4.

Muzika

4.

11.20 – 12.05

5.

Klasės valandėlė

5.

Kūno kultūra

5.

12.20 – 13.05