PIRMADIENIS - CHORAS   (Vadovė  - L. Šimkevičienė)

Vieta: muzikos kab., salė

Užsiėmimų laikas:  13.15 - 14.00 VAL.

Veiklos tęstinumas - 17 metų 

Mokinių skaičius - 24

 


PIRMADIENIS  - FUTBOLAS (Vadovas - V. SUTRANAVIČIUS)

Vieta: sporto salėje, mokyklos stadione

Užsiėmimų laikas:  14 val. 

Veiklos tęstinumas - 2 metai 

Mokinių skaičius - 8


ANTRADIENIS - ŠOKIŲ BŪRELIS "DUBYSĖLĖ"  (Vadovė  - D. Vasiliauskienė)

Vieta: salė

Užsiėmimų laikas:  13.15 - 14.00 VAL.

Veiklos tęstinumas - 10 metų

Mokinių skaičius - 14


TREČIADIENIS - SPORTO BŪRELIS. (Vadovas  - L. Žilevičius)

SPORTO SALĖJE, MOKYKLOS STADIONE 

Laikas 13.15 - 14.00 VAL.

Veiklos tęstinumas - 7 metai

Mokinių skaičius - 34

 


KETVIRTADIENIS - DARBŠTUOLĖLIAI  (Vadovė  - D. Nekriošienė) 

Vieta: 1 klasėje

Užsiėmimų laikas:  13.15 - 14.45 VAL.

Veiklos tęstinumas - 24 metai 

Mokinių skaičius - 12